قیمه یزدی با بادگیر


یزدی ها در خورش قیمه به جای لپه و سیب زمینی، نخود می ریزند و این خورش قیمه سبک و سیاق خودش را دارد.


ترکیبات :

نخود لپه شده، گوشت خردشده، نمک، فلفل، زردچوبه و زعفران، پیاز داغ برای تزئین


امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :