تصویر از قیمه گیاهی طهرونی

قیمه گیاهی طهرونی


قیمه شاهنشاه خورش هاست ، خورشتی است بس نیکو که از ساسانیان برایمان به جا مانده و بهترین آنها قیمه طهرونی است که ما با دستور پخت احمد آقا برای شما طبخ می کنیم


ترکیبات :

300 گرم خورشت قیمه طهرونی شامل پنیر کبابی، قارچ سرخ شده ،ادویه مخصوص قیمه دات کام، گلاب ، زعفران ، لپه ایرانی، سیب زمینی و بادمجون سرخ شده، 350 گرم برنج هاشمی اعلاء


فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال