قیمه همایونی


پرس کامل آلبالو پلو به همراه قیمه نثار قزوین


ترکیبات :

برنج درجه ۱ ایرانی، ۱۰۰-۱۵۰ گرم گوشت تازه‌ی گوساله، به همراه خلال پسته، بادام و پرتغال


قیمت : 93000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 93000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 93000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 93000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 93000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 93000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :