قیمه همایونی


اگر قیمه درباری به یقیین حاصل نبوغ باشد، قیمه همایونی حاصل نبوغ فردی است که از ابتدای قیمه دات کام عجین قیمه بوده و روزی تصمیم گرفته از قیمه درباری وام بگیرد و خورشت نثار را در کنار زیبایی آلبالو پلو سرو کند پس به نام خالق طمع و صبح


ترکیبات :

300 گرم خورشت، 160 گرم گوشت گوسفندی ،ادویه مخصوص قیمه دات کام، گلاب، زعفران ، خلال پسته، خلال بادام، خلال نارنج، 350 گرم آلبالو پلو با برنج هاشمی اعلاء


امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :