قیمه لاپلو


از غذاهای اصیل ایرانی، معروف به قیمه شاه عباسی


ترکیبات :

80 گرم گوشت گوساله، برنج ایرانی، خورشت قیمه، خلال سیب زمینی


قیمت : 60000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 60000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 60000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 60000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 60000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 60000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :