قیمه زردک


معروف به خورش هویج قیمه


ترکیبات :

برنج درجه ۱ ایرانی، ۸۰-۱۰۰ گرم گوشت تازه‌ی گوساله، هویج، گلاب


امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :