تصویر از قیمه درباری

قیمه درباری


قیمه درباری قطعاً حاصل نبوغ است، حاصل نبوغ آشپزهای دربار قاجار تا مهمانان رو اسیر طعم و زیبایی کنند. مهمون‌ها هم خوردن و اسیر شدن. اسیر قیمه‌ای خوش‌طعم در کنار آلبالوپلوی خوش‌رنگ و شکل.


ترکیبات :

300 گرم خورشت قیمه طهرونی شامل 75 گرم گوشت گوسفندی ،ادویه مخصوص قیمه دات کام، گلاب، زعفران ، لپه ایرانی، 350 گرم آلبالو پلو با برنج هاشمی اعلاء


فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال