تصویر از قیمه بوشهری

قیمه بوشهری


قیمه بوشهری با ظاهر متفاوتش با قیمه‌ دیگر شهرها خیلی فرق می کند، قیمه بوشهری را می‌کوبند به طوری که گوشت آن له شده و کش بیاید. این خورش بدون آب است و معمولاً آن را با شکرپلو صرف می‌کنند که طعمی شیرین به غذا می‌دهد


ترکیبات :

300 گرم خورشت، شامل 100 گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی، لپه، زیره، پرک لیمو عمانی، ادویه مخصوص قیمه دات کام، زعفران ، گلاب و 350 گرم برنج هاشمی اعلاء


فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال