شربت گلاب و زعفران


شربت زعفران طعم و رنگ بسیار خوبی دارد و از انواع نوشیدنی های رایج در ایران است این شربت بیشتر در خراسان و در فصول گرم سال استفاده می شود.


ترکیبات :

تهیه شده از مرغوب ترین زعفران قائنات


این غذا برای امروز ناموجود هست :(

سایر پیشنهادات :