تصویر از خورشت پیچاق قیمه اردبیل بدون برنج

خورشت پیچاق قیمه اردبیل بدون برنج


وقتی می‌رسی به اول جاده‌ی اسالم ، حس می‌کنی خدا هر رنگی که تو پالت نقاشیش داشته، خرج این منطقه کرده. این همون چیزیه که توی پیچاق قیمه‌ی اردبیلی هم اول از همه نظر رو به خودش جلب می‌کنه!


ترکیبات :

300 گرم خورشت، شامل160 گرم گوشت گوسفندی ،ادویه مخصوص قیمه دات کام، زعفران ، تخم مرغ، خلال بادام


فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال