خورشت پیچاق قیمه اردبیل بدون برنج


وقتی می‌رسی به اول جاده‌ی اسالم ، حس می‌کنی خدا هر رنگی که تو پالت نقاشیش داشته، خرج این منطقه کرده. این همون چیزیه که توی پیچاق قیمه‌ی اردبیلی هم اول از همه نظر رو به خودش جلب می‌کنه!


ترکیبات :

300 گرم خورشت، شامل160 گرم گوشت گوسفندی ،ادویه مخصوص قیمه دات کام، زعفران ، تخم مرغ، خلال بادام


امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :