خورشت قیمه طهرونی با دستور پخت احمد آقا بدون برنج


خورشت قیمه طهرونی با دستور پخت احمدآقا. احمد آقا یکی از قدیمی ترین آشپز های طهران بوده که قیمه هاش پر طرفدار ترین قیمه آشپز خونه ها بوده است.


ترکیبات :

300 گرم خورشت، گوشت طعم دار شده، لپه ایرانی، زعفران


امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :