خورشت قیمه طهرونی با دستور پخت احمد آقا بدون برنج


خورشت قیمه طهرونی با دستور پخت احمدآقا. احمد آقا یکی از قدیمی ترین آشپز های طهران بوده که قیمه هاش پر طرفدار ترین قیمه آشپز خونه ها بوده است.


ترکیبات :

300 گرم خورشت، گوشت طعم دار شده، لپه ایرانی، زعفران


قیمت : 45000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 45000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 45000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 45000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 45000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 45000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :