تصویر از خورشت قیمه بوشهری بدون برنج

خورشت قیمه بوشهری بدون برنج


قیمه بوشهری با ظاهر متفاوتش با قیمه‌ دیگر شهرها خیلی فرق می کند، قیمه بوشهری را می‌کوبند به طوری که گوشت آن له شده و کش بیاید. این خورش بدون آب است و معمولاً آن را با شکرپلو صرف می‌کنند که طعمی شیرین به غذا می‌دهد


ترکیبات :

300 گرم خورشت، شامل 100 گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی، لپه، زیره، پرک لیمو عمانی، ادویه مخصوص قیمه دات کام، زعفران ، گلاب


فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال