خورشت قیمه طهرونی با بادمجان بدون برنج


دستور پخت قیمه طهرونی که همراه بادمجون هست و بسیار محبوب بین طرفداران بادمجون می باشد.


ترکیبات :

300 گرم خورشت قیمه طهرونی شامل 75 گرم گوشت گوسفندی ، ادویه مخصوص قیمه دات کام، گلاب ، زعفران ، لپه ایرانی، بادمجون سرخ شده


امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :