تصویر از قیمه خلال کرمونشاهی

قیمه خلال کرمونشاهی


خورشت خلال کرمانشاهی اصیل، اون غذاییه که همه‌چیزش از مواد اولیه گرفته تا نحوه‌ی پخت، خاص و منحصر به کرمانشاه و مردمشه


ترکیبات :

300 گرم خورشت، 160 گرم گوشت گوسفندی، ادویه مخصوص قیمه دات کام، گلاب ، زعفران، زرشک سیاه، خلال بادام، 350 گرم برنج هاشمی اعلاء


فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال