قیمه خلال کرمون شاهی


خورش خلال بادام کرمانشاه یکی از معروف ترین و لذیذترین غذاهای این استان است .


ترکیبات :

گوشت گوساله، زرشک سیاه، خلال بادام، لیمو عمانی


قیمت : 80000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 80000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 80000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 80000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 80000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 80000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :