انتخاب بسته بندی :

ته چین خورشتی


ابتکار اختصاصی قیمه دات کام در سرو قیمه.


ترکیبات :

پرس کامل تهچین به همراه پرس کامل خورشت قیمه متشکل از بهترین متریال های ایرانی.


این غذا برای امروز ناموجود هست :(

سایر پیشنهادات :