تهچین عشرتی


تهچین عشرتی


ترکیبات :

یه پرس کامل تهچین که روی آن نیمی خورشت طهرونی با سیب زمینی و نیمی دیگر خورشت نثار


امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 94000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 94000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :