انتخاب بسته بندی :

تهچین بادمجان


از دیگر ابتکارهای قیمه دات کام در سرو غذا.


ترکیبات :

پرس کامل تهچین به همراه خورش قیمه بادمجان


این غذا برای امروز ناموجود هست :(

سایر پیشنهادات :