تهچین با قیمه بادمجان


از دیگر ابتکارهای قیمه دات کام در سرو غذا.


ترکیبات :

پرس کامل تهچین به همراه خورش قیمه بادمجان


امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 62500 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 62500 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :