تصویر از املت لوبیا

املت لوبیا


.


ترکیبات :

دو عدد تخم مرغ به همراه گوجه پوست گرفته شده به همراه خوراک لوبیا که باهم مخلوط می گردد و ادویجات بر روی آن ها ریخته می شود


قیمت : 100000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 100000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 100000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 100000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 100000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 100000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 100000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال