سفارشات ثابت و سازمانی

تنها یک "برنامه تغییر" مدیریت شده است که قادر خواهد بود (عناصر) درون سازمانی را تحریک به همکاری فی مابین همه واحدها نموده، سازمان را متحول کرده و فرهنگ مشتری مداری را در آن ایجاد کند. بسیاری از سازمان ها، بر این باورند که بکارگیری فناوری های مدیریت ارتباط با مشتری، آن ها را مبدل به سازمانی مشتری مدار می کند. حال آنکه این شرکت ها نسبت به تغییرات ضروری در کارکنان، و تاثیر آن بر فرهنگ سازمانی بی توجه هستند. سازمان های بسیار کمی هستند که انگیزه مناسب را در کارمندان برای رفتار در راستای همکاری درون سازمانی بوجود می آورند. اگر سازمانی رفتار درونی خود را به سود مشتری تغییر ندهد، قطعا (سازمانی) مشتری مدار نخواهد بود و نمی تواند چنین ادعایی داشته باشد. افراد، گروه های کاری، و واحدهای سازمانی، باید بیاموزند در درون خود به گونه ای متفاوت رفتار نمایند تا به ایجاد روابط (موثر و پایدار) با مشتری نائل شوند. روابطی که فراتر از به کارگیری فناوری بوده و به مشتری منفعت برساند. قیمه دات کام به ارتباط بین رضایت کارکنان با حفظ و وفاداری مشتری پی برده است. بهبود محیط کاری کارمند و انگیزه وی، تاثیر مثبتی بر رضایت، بهره وری و حفظ کارکنان و نهایتا موجب تاثیر مثبت بر تجربه مشتری خواهد بود.
سفارشات شرکتی از ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر پذیـرفته میشود.
حداقل سفارش 40 پرس برای تمامی ایام هفته خواهد بود.
برای اطلاع از شرایط همکاری جهت سفارشات ثابت و سازمانی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :‌
021-26857739